page_banner

Ezengqesho

Umncedisi weShishini
Umphathi woShishino
Umncedisi weShishini

Isidanga sokuqala nangaphezulu
Uxanduva emsebenzini:
1, IsiNgesi esithethiweyo kunye nokufunda nokubhala kunokukufanelekela ngokupheleleyo ukurhweba ngorhwebo lwangaphandle, inqanaba lesi-6 liyathandwa
Iminyaka emi-2-2-2 yamava omsebenzi, abafundi abasandula ukuphumelela bayakhethwa

Umphathi woShishino

Isidanga sokuqala nangaphezulu
Uxanduva emsebenzini:
1, IsiNgesi esithethiweyo kunye nokufunda nokubhala kunokukufanelekela ngokupheleleyo ukurhweba ngomsebenzi wangaphandle
2、-4-4 iminyaka yamava omsebenzi